„Интеркултурни и интердисциплинарни връзки в проекта „Почеркът на един народ – Картината и писмеността – преносители на култура”


Кильовска, Ваня (2012) „Интеркултурни и интердисциплинарни връзки в проекта „Почеркът на един народ – Картината и писмеността – преносители на култура” Педагогически алманах, брой 1/2011г. , Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2011


 В статията се разглеждат начините на съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготововка и реализация на международен образователен проект
  Статия
 интеркултурни връзки, интердисциплинарни връзки, образователен проект
 Издадено
  13661
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/