Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата


Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново


 Настоящото изследване включва разглеждане на някои теоретични постановки, имащи за цел безконфликтната социализация на личността на подрастващите, при вграждането им в обществото, чрез пренасяне на някои културни стандарти от семиотично естество.
  Доклад
 семиотика, знаци, символи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1366
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/