Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски)


Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010


 
  Статия
 интеркултурна компетентност, интеркултурен подход, интеркултурна комуникация, чуждоезиково обучение;
 Издадено
  13659
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/