Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”


Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009


 Сборникът е финален етап от работата по френско-български проект "Картината и писмеността - преносители на култури"
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  13658
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/