Японската култура и общество в часовете по практически японски език - от гледна точка на теорията. - В: Societas Classica, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016г., стр. 444 - 453


Василева, Магдалена (2016) Японската култура и общество в часовете по практически японски език - от гледна точка на теорията. - В: Societas Classica, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016г., стр. 444 - 453 В. Търново


 
  
 
 Издадено
  13650
 Магдалена Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/