Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. ISBN:978 - 954 - 400 - 911 - 3. Фабер, Велико Търново, 2013


Василева, Магдалена (2013) Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. ISBN:978 - 954 - 400 - 911 - 3. Фабер, Велико Търново, 2013 В. Търново


 
  
 
 Издадено
  13647
 Магдалена Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/