"Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис"


Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  13646
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/