1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188


Василева, Магдалена (2009) 1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188 Варна


 
  
 
 Издадено
  13640
 Магдалена Василева

1. Андреев, А. Японският език и неговите импликации за теорията на учтивостта . // България, Япония, светът. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., с. 113. ISBN 978-954-07-3621-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/