Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца


Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен


 Разработката се отнася до изследване значението на невербалните средства за комуникация като основа за изграждане на съдържанието на рисунката, преобразувайки взаимоотношенията между фигурите и установяване на трайна връзка със словото.
  Доклад
 невербална комуникация, семиотика, знаци, символи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Непубликувано
  1364
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/