Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца


Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен


 Разработката се отнася до изследване значението на невербалните средства за комуникация като основа за изграждане на съдържанието на рисунката, преобразувайки взаимоотношенията между фигурите и установяване на трайна връзка със словото.
  
 невербални средства
 
  1364
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/