2018 Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността


Конова, Мариета (2018) 2018 Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2018. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с. 236-249, ISBN 978-619-208-141-6


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на Десислава Минчева и на характерния за нея творчески стил.
  Статия
 идентичност, светоусещане, рисунка, линия, цвят, портрет, психологическо въздействие, философски послания


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13638
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/