Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта


Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28-43 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на Николай Константинов Николов – Русчуклиев, разглежда изразните средства, чрез които се постига психологическото въздействие на портрета, внушенията и философските послания отправени към зрителя.
  Статия
 психологическо въздействие, философски послания, цвят, фактура


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13637
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/