Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков


Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. (с.223-243) ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков
  Статия
 художник, модел, зрител, творба, портрет, възприемане, субективно отразяване, съпреживяване, психологическо въздействие


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13636
 Мариета Конова

1. Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков. с.72, Umetnost i kultura danas: кriza u umetnosti - umetnost u krizi: (knjiga apstrakata) / III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, (BARTF 2015), Niš, 9-10. oktobar 2015. ; [urednik Nataša Nagorni Petrov]. - Niš : Univerzitet, Fakultet umetnosti, 2015 (Niš : Atlantis). - 86 str. ; 21 cm ISBN 978-86-85239-26-7 http://bibliografije.nb.rs/bibliografija/tekuca/monografska/BSM2015_4/zapisi50.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/