Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век.


Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.


 Предмет на изследването са творби от портретния жанр на български художници, създадени през периода от 80-те години на XX век до сега.
  Дисертация
 колорит, контур, портрет, психологическо въздействие


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Непубликувано
  13635
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/