Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници


Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/2015, с. 118-142 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) http://fnpp.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/FNPP_EPUB_2015_broi3.pdf ISSN 2367-6396


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на български художници, на характерния за всеки от авторите стил на работа, зависещ изцяло от идеята на произведенията им и разглежда внушенията и посланията отправени към зрителя
  Статия
 рисунка, цвят, портрет, психологическо въздействие


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13634
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/