Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков


Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на художника Стефан Алтъков с характерния за автора символистичен, експресионистичен и минималистичен стил на работа, зависещ изцяло от идеята в творбата, внушенията и посланията отправени към зрителя, постигнати с изразните средства на цвета и словото, вплетени в картинното пространство.
  Доклад
 живопис, символизъм, слово, портрет


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Под печат
  13633
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/