Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване


Конова, Мариета (2015) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване В: Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, 28 ноември 2014 г., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 314-326, ISBN 978-619-208-039-6


 Докладът представя сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване, която съществува между автор – творба – публика в областта на портретния жанр.
  Доклад
 художник, модел, зрител, творба, портрет, възприемане, субективно отразяване, съпреживяване


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13632
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/