Цвят, контур и ритъм в композицията


Конова, Мариета (2014) Цвят, контур и ритъм в композицията издател: Национална художествена академия (НХА), София, формат: CD, 2014, Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., ISBN 978-954-2988-19-9


 Разглежда цвета, контура и ритъма, като основни елементи на композицията във всички видове визуални изкуства, приложни изкуства и дизайн, както и като средства за емоционално въздействие на творбите.
  Доклад
 композиция, цвят, колорит, ритъм, равновесие, творчески процес
 Издадено
  13631
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/