Отмяната по чл. 231


Стамболиев, Огнян (1983) Отмяната по чл. 231 Правна мисъл, № 1, с. 71-73.


 
  Статия
 
 Издадено
  13630
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/