Участие на прокурора в обезпечителното производство


Стамболиев, Огнян (1983) Участие на прокурора в обезпечителното производство Социалистическо право, № 10


 
  Статия
 
 Издадено
  13629
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/