Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела


Стамболиев, Огнян (1986) Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела Правна мисъл, № 6


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13628
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/