Забраната за reformacio in peuis и съвременния български граждански процес


Стамболиев, Огнян (1982) Забраната за reformacio in peuis и съвременния български граждански процес списание "Социалистическо право", № 1.


 
  Статия
 
 Издадено
  13626
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/