Общественият и държавен интерес – предпоставки за участието на прокурора в гражданския процес


Стамболиев, Огнян (1981) Общественият и държавен интерес – предпоставки за участието на прокурора в гражданския процес списание "Правна мисъл", № 2


 
  Статия
 
 Издадено
  13625
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/