Отказът от иск и силата на пресъдено нещо


Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, № 6, 1992, с. 18-24, ISSN: 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13622
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/