Върху понятието на отказ от иска


Мингова, Анелия (1992) Върху понятието на отказ от иска Съвременно право, № 4, 1992, ISSN 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13621
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/