Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност


Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново


 Настоящото изследване цели да се установят възможностите за подпомагане на децата при създаване на рисунки по даден начален образ, изобразен от тях, чрез използване на звукови сигнали от музикални инструменти, съответстващи на музикалната им подготовка.
  
 деца, рисунки
 
  1362
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/