За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс


Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1, 1991, с. 11-18, ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13618
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/