За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс


Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1


 
  Статия
 
 Издадено
  13618
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/