Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ


Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Списание "Държава и право", № 6


 
  Статия
 
 Издадено
  13617
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/