Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ


Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Държава и право, № 6, 1990, ISSN 0205-3985.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13617
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/