Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ


Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, № 11


 
  Статия
 
 Издадено
  13616
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/