Актуални въпроси при оттегляне на иска


Мингова, Анелия (1987) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, [1984], 1987, № 2, с. 157-164, ISSN 0081-1866.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13615
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/