Касационно обжалване


Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р, 2003, 343 с., ISBN 954-638-123-3.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13613
 Анелия Мингова

4. Градинарова, Т. Неприсъствено решение. изд-во Медиатех – гр. Плевен, изд.център на Русенски университет, 2015, цит. на с.182, 236, 262.

3. Спасова, С. Обезпечение на иска. С.: Сиби, 2014, цит. на с. 71, 74,183.

2. Цолова, К. Частичният иск. С.: Сиби, 2012, цит. на с. 23, 61,103.

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: Сиби, 2009, цит. на с.70,71,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/