Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела


Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, 184 с., ISBN 954-8223-30-9.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13610
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/