Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност


Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян


 В разработката е представена методика, при която чрез, дискусия, тест и демонстрация се осигурява оптимално вникване в изобразителната и изразителна функция на цвета на детската рисунка.
  Доклад
 детска рисунка, цветно изграждане, тест


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Непубликувано
  1361
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/