Структура на система за подпомагане вземане на решения е електронното учене.(С.Спасова)


Тодоров, Георги (2004) Структура на система за подпомагане вземане на решения е електронното учене.(С.Спасова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” - . В.Търново , стр. 221-226.


 
  
 
 
  1360
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/