Отказът от иск. Първо издание


Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск. Първо издание С.: УИ “Св. Климент Охридски”


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13598
 Анелия Мингова

1. Градинарова, Т. Неприсъствено решение. изд-во Медиатех- гр. Плевен, изд. център на Русенския университет, 2015, цит на с.139, 209.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/