Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение


Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6, 1994, ISSN: 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13596
 Анелия Мингова

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: Сиби, 2009, цит. на с. 100.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/