За признанието на иска


Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, № 5, 1993, с. 39-47, ISSN: 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13594
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/