Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове


Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове Правна мисъл, 1993, № 3, с. 56-63, ISSN 1310-7348.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13593
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/