Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство


Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство Съвременно право, 1993, № 6, с. 65-73, ISSN: 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13591
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/