Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации


Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации Търговско право, 1993, № 6, с. 25-30, ISSN 0861-6892.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13590
 Анелия Мингова

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: Сиби, 2009, цит. на с. 64, 67.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/