Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър (М.Тодорова)


Тодоров, Георги (2004) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър (М.Тодорова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” . В.Търново , стр. 7-14.


 
  
 
 
  1359
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/