Обясненията на страните в гражданския процес


Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес Държава и право, № 5, 1990, ISSN 0205-3985.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13589
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/