Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, с. 64, ISBN 978-954-493-017-2


Стоядинов, Мариян (2009) Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, с. 64, ISBN 978-954-493-017-2 Изд. Праксис, Велико Търново


 
  Студия
 диалог, вяра, Тюбинген, Константинопол


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13588
 Мариян Стоядинов

1. Риболов, Св. Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, С., Синодално издателство, 2014, с. 49

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/