Фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома № ВТ-14 4-0075, издадена на 25 юни 2014.


Кирилова, Веска (0) Фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома № ВТ-14 4-0075, издадена на 25 юни 2014.


 Дисертационният труд разглежда някои фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език
  Дисертация
 фонологични аспекти, закон за минималното артикулационно усилие, гласни, съгласни, полусъгласни, френски, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Непубликувано
  13587
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/