Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език


Кирилова, Веска (2016) Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език – В: Trees of knowledge: roots and roots. Essays in Honour of Michael Grancharov. Пловдив: ПУ„Паисий Хилендарски“, 2016, с. 104-114, ISBN 978-619-202-203-7. COBISS.BG-ID 1282656228


 Статията разглежда някои случаи на ненормативна епентеза на френските полусъгласни [j], [ɥ], [w] и на българския глайд [й] в устната реч на двата езика и в тяхната диалектна проява.
  Статия
 ненормативна епентеза на глайдове, устната реч, френския и българския език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13585
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/