Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, с. 148, ISBN 978-954-493-018-9


Стоядинов, Мариян (2009) Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, с. 148, ISBN 978-954-493-018-9 Изд. Праксис, Велико Търново


 
  Монография
 иконология, догмат, цикъл


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13584
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/