Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език


Кирилова, Веска (2015) Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2015, т. I. Юбилейно издание в чест на 70-годишнината на доц. д-р Анушка Леви, София: Изд. на НБУ, с. 136–148, ISBN 978–954–535–758–892–0. COBISS.BG-ID 1278214628


 Статията се спира на някои прояви на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 ненормативна епентеза, преградни съгласни [t], [d] и [т], [д],устна практика, френски, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13581
 Веска Кирилова

1. Стефанова, П. Предговор. Годишник на департамент „Романистика и германистика“,2015, т. I. Юбилейно издание в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ани Леви, София: Изд. на НБУ, 2015. ISBN 978-954-535-758-892-0. COBISS.BG-ID 1278214628. Цитат на с. 12.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/