"Втори конгрес на словашката славистика"


Константинова, Даниела (2016) "Втори конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIV, 2016 (1), с. 224–225 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)


 
  Отзив
 славистика, словакистика, Славистичен институт, Братислава


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13580
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/