Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.)


Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски, В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008, с. 495-512, ISBN 978-954-254-641-8


 
  Статия
 Filioque, триадология, събор, св. Марк Ефески, Ферара, Флоренция


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13579
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/