"Първи конгрес на словашката славистика"


Константинова, Даниела (2012) "Първи конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ХХI, 2012 (1), с. 205–208. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)


 
  Отзив
 славистика, словакистика, Славистичен институт, Братислава


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13578
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/