Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare


Кирилова, Веска (2014) Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Декември 2012. Ред. С. Станчев, В. Белчева, С. Киримбу, А. Бабру-Киримбу, В. Стоянова, П. Вълчева, Г. Върлинкова. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014, с. 263–270, ISBN 978–954–2968–77–1.COBISS.BG-ID 1267736292


 Статията се спира на някои случаи на ненормативни качествени фонетични промени, общи за двата езика – ненормативната консонантна асимилация.
  Статия
 Changements phonétiques non normatifs, segments consonantiques


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13575
 Веска Кирилова

1. Станчев, С. Белчева, В. Комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. . Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Декември 2012. Ред. С. Станчев, В. Белчева, С. Киримбу, А. Бабру-Киримбу, В. Стоянова, П. Вълчева, Г. Върлинкова. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014, с. 263–270, ISBN 978–954–2968–77–1.COBISS.BG-ID 1267736292 . Цитат на с. 11.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/